Algemene voorwaarden

SERVICEVOORWAARDEN

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door snoepshop.be. Wanneer er op de website gebruik wordt gemaakt van de termen ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’, verwijzen wij naar snoepshop.be. Snoepshop.be biedt u deze website (met inbegrip van alle beschikbare informatie, instrumenten en diensten) aan, op voorwaarde van uw aanvaarding van alle bepalingen, voorwaarden, beleid en mededelingen hier vermeld.

Door het bezoeken van onze site en/of de aankoop van iets van onze site, verwachten we dat u onze servicevoorwaarden heeft gelezen en akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van gebruikers van browsers, leveranciers, klanten, handelaars en/of medewerkers van de inhoud.
Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig, voordat u gebruik maakt van onze website. Door de toegang tot of het gebruik van een deel van de site, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, kan u geen gebruik maken van alle services. Indien deze algemene voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze algemene voorwaarden.

Alle nieuwe functies die worden toegevoegd aan de huidige winkel zijn bovendien onderworpen aan de algemene voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de algemene voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina terugvinden. Wij behouden het recht om deze bij te werken, te wijzigen of een onderdeel van deze algemene voorwaarden te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Verder gebruik van of toegang tot de website naar aanleiding van de bekendmaking van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van deze wijzigingen.

1 – ONLINE WINKEL VOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u minstens de leeftijd van meerderheid heeft bereikt. U mag geen gebruik maken van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.
U mag geen wormen, virussen of codes van een destructieve aard verzenden.
Een inbreuk op of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht om diensten te weigeren aan iedereen, om welke reden dan ook, op elk gewenst moment.
U begrijpt dat uw gegevens (niet met inbegrip van creditcard-informatie), ongecodeerd kunnen worden overgedragen en dit kan door (a) overdracht via verschillende netwerken; en door (b) wijzigingen en aanpassingen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcard-informatie wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht over netwerken.
U stemt ermee in om geen (deel van) dienst of product te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen en/of doorverkopen. Tevens heeft u niet het recht om de website of toegang tot de website via welke de dienst wordt verricht te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door ons .
De titels die gemakshalve in deze overeenkomst zijn opgenomen zullen deze voorwaarden niet beperken of aantasten.

3 – JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als ter beschikking gestelde informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en dient niet te worden beschouwd of worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder overleg met primaire, nauwkeuriger, meer volledige of meer tijdige bronnen van informatie. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, per se, is niet actueel en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om alle informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te monitoren.

4 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
Wij behouden ons het recht om op elk moment de website (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigen of te beëindigen.
We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijs verandering, schorsing of stopzetting van de dienst.

5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn onderhevig aan mogelijkheid tot retour volgens onze retour voorwaarden.
We stellen alles in het werk om de kleuren en afbeeldingen van de producten in onze webshop zo nauwkeurig mogelijk gemaakt. We kunnen niet garanderen dat uw computermonitor elke kleur nauwkeurig zal weergeven.
We behouden ons het recht, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot ieder persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht uit te oefenen op een case-by-case basis. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of de prijsstelling van producten zijn onderhevig aan veranderingen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht om het aanbieden van een product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst die op deze site is vrij van verbod.
We garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of ander materiaal gekocht of verkregen door u uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.

6 – NAUWKEURIGHEID VAN DE FACTURERING EN ACCOUNT INFORMATIE

Wij behouden ons het recht om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de bestelde hoeveelheid per persoon, per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen van of onder dezelfde klant-account, dezelfde creditcard, en / of orders die dezelfde facturering en / of verzendadres zijn. In het geval dat we een verandering in uw bestelling of uw bestelling annuleren, nemen we contact met u op via e-mail, factuuradres of telefoonnummer. We behouden ons het recht om bestellingen die, naar eigen oordeel, geplaatst lijken door dealers, resellers en distributeurs te beperken of te verbieden.

U stemt ermee in om ons volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verschaffen voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en credit card nummers en vervaldata up te daten, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen, indien nodig.

Voor meer informatie, bekijk onze retourinformatie

7 – OPTIE TOOLS

Wij kunnen u toegang verschaffen tot hulpprogramma’s van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij de toegang verschaffen tot dergelijke instrumenten “zoals het is” en “zoals beschikbaar” zonder enige garanties, voorstellingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor gebeurtenissen voortvloeiend uit of verband houdend met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van de optionele instrumenten aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie. U moet ervoor zorgen dat u bekend bent met de voorwaarden van deze derde partij leveranciers en dat u deze goedkeurt.
We kunnen in de toekomst eventueel nieuwe diensten en/of functies via de website (met inbegrip van de introductie van nieuwe instrumenten en middelen) aanbieden. Dergelijke nieuwe functies en/of diensten worden eveneens onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

8 – LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service kunnen materiaal zijn van derden.
Links op deze site kunnen u naar websites van derden leiden, die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de behandeling en beoordeling van de inhoud of de juistheid. Tevens geven we geen garantie en aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele derden materialen of websites, of voor enige andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, de inhoud, of andere transacties in verband met websites van derden. Lees zorgvuldig beleid en praktijken van de derde-partij en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

9 – COMMENTAAR VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE MIDDELEN

Indien u bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons uw creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, of andere materialen instuurt, hetzij online, per e-mail, per post of op een andere manier, gaat u ermee akkoord dat wij dit ten allen tijde, zonder enige beperking, (bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anders gebruiken in elk medium) mogen gebruiken. We zijn niet verplicht (1) om opmerkingen in vertrouwen te houden; (2) tot een vergoeding van eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen bepaalde inhoud bewerken of verwijderen, inhoud die volgens ons onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met de intellectuele eigendom van welke partij of van deze gebruiksvoorwaarden .
U stemt ermee in dat uw commentaar een derde partij, met inbegrip van auteursrecht, merkenrecht, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten niet zal schenden. U gaat er verder mee akkoord dat uw commentaar geen lasterlijke of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zal bevatten, of dat dit geen computervirus of andere malware bevat die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of gerelateerde website zouden kunnen beïnvloeden. U mag geen gebruik maken van een vals e-mailadres, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of op andere wijze ons of derde partijen misleiden over de oorsprong van elk commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen te maken en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.

10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke gegevens aan de winkel wordt geregeld door ons privacybeleid. Bekijk dit zeker even.

11 – FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN NALATIGHEDEN

Soms kunnen er op onze website typefouten of onjuistheden staan die betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en/of beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren en te wijzigen, informatie te actualiseren of bestellingen te annuleren, indien gegevens op website onjuist zijn. Dit ten allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend) .

12 – VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verboden zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden, bent u verboden gebruik te maken van de site of de inhoud: (a) voor enig onwettig doel; (B) om anderen te werven om te presteren of deelnemen aan onwettige handelingen; (C) op alle internationale, federale, provinciale of nationale of regionale wetgeving, regels, wetten, of plaatselijke verordeningen schenden; (D) om inbreuk te maken op of het schenden onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (E) te treiteren, mishandeling, belediging, kwaad, belasteren, laster, in diskrediet brengen, te intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (F) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (G) te uploaden of te verzenden virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of de werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites, of het internet zal beïnvloeden; (H) te verzamelen of volgen van de persoonlijke gegevens van anderen; (I) om te spammen, phishen, pharmen,… ; (J) voor een obscene of immorele doeleinden; of (k) te bemoeien met of omzeilen van de echtheidskenmerken van de Dienst of enige gerelateerde website, andere websites, of het internet. Wij behouden ons het recht om uw gebruik van de Dienst of gerelateerde website voor het overtreden van een van de verboden gebruik te beëindigen.

13 – AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet garanderen dat uw gebruik van onze diensten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zal zijn.
U stemt ermee in dat van tijd tot tijd we de service kunnen verwijderen voor onbepaalde tijd of de dienst te annuleren op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.
U stemt er mee in uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van de de service op eigen risico is. De service en alle producten en diensten aan u geleverd via de dienst zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons) verstrekt ‘as is’ en ‘zoals beschikbaar’ voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-schending.
In geen geval is snoepshop.be, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, de kosten van vervanging, of een soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeien uit uw gebruik van de dienst of de producten verkregen met behulp van de dienst, of voor een andere betrekking had op geen enkele manier om het gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs wanneer vooraf geïnformeerd over hun mogelijkheden. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of de beperking van de aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, in dergelijke landen of jurisdicties staan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

14 – SCHADEVERGOEDING

U gaat ermee akkoord snoepshop.be en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze algemene voorwaarden of de documenten die zij nemen door middel van verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

15 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar zou zijn, zal een dergelijke bepaling geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige overige bepalingen.

16 – OPZEGGING

De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen moete vervuld worden voor de beëindiging van deze overeenkomst. Deze gebruiksvoorwaarden zijn effectief, tenzij en totdat deze wordt beëindigd door u of ons. U kunt deze algemene voorwaarden ten allen tijde beëindigen door ons te melden dat u niet langer onze diensten wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.
Als u niet, of we vermoeden dat je gefaald hebt, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze algemene voorwaarden, kunnen we ook deze overeenkomst ten allen tijde te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of op grond hiervan kan u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd.

17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele beleid of operationele regels gepost door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst vormen de gehele overeenkomst en alle afspraken tussen u en ons en van toepassing op uw gebruik van de dienst, vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Terms of service).

18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten zijn in overeenstemming met de wetten van België.

19 – WIJZIGINGEN IN SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de algemene voorwaarden op elk gewenst moment lezen op deze pagina.
Wij behouden ons het recht om naar eigen goeddunken (een onderdeel van) deze algemene voorwaarden te vervangen door het plaatsen van updates en veranderingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot de website of de Dienst na de bekendmaking van eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.

20 – CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Terms of Service mogen verstuurd worden naar: info@snoepshop.be